NOVAS Technology Co., Ltd

Tích hợp hệ thống


Novas là nhà tích hợp hệ thống tự động hóa cho Rockwell Automation tại Việt Nam.

Phân phối thiết bị trong công nghiệp


Novas là nhà phân phối chính thức thiết bị điện của Schneider Electric tại Việt Nam.

Đối tác