NOVAS Technology Co., Ltd

Nâng cấp hệ thống điều khiển lò hơi COB H-1503 Lọc dầu Bình Sơn (BSR)

Khách hàng: Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Khu vực: Quảng Ngãi, Việt Nam

Giá trị: 170,000 USD

Phạm vi công việc: Thiết kế giải pháp, cung cấp, lắp đặt, kết nối điều khiển hệ thống dự phòng nóng (redundancy) cho hệ thống lò hơi COB H-1503:

 • PLC L62 – Rockwell Automation
 • Cải tạo hệ thống tủ điều khiển
 • Kết nối với hệ thống SCADA: BMS & BCS
 • Kiểm tra, chạy thử

Tổng quan

Hệ thống lò hơi COB-1503, với công suất 190 tấn/h, cấp hơi cho toàn bộ hoạt động của nhà máy BSR, hiện tại hệ thống được sử dụng thiết bị điều khiển của hãng Rockwell Automation và đang hoạt động ở chế độ đơn, không có dự phòng nóng cho các thiết bị điều khiển.

Do tính chất quan trọng của hệ thống cấp hơi, nếu có sự cố thì nhà máy phải ngừng hoạt động, vì vậy nhà máy yêu cầu thiết kế hệ thống điều khiển dự phòng nóng để đảm bạo hệ thống hoạt động tin cậy và liên tục.

Giải pháp

Sử dụng toàn bộ thiết bị của Rockwell Automation, dự phòng nóng cho các cấp thiết bị sau:

 • PLC: Nâng cấp từ CPU L55 thành CPU L62 chạy dự phòng Redundant chassis gồm Primary chassis và Secondary chassis
 • Mạng truyền thông: chuyển đổi mạng truyền thông ControlNet sang Ring Ethernet chạy dự phòng nóng
 • Mạng Modbus: được nâng cấp chay dự phòng nóng
 • Các module truyền thông: được nâng cấp các module chay dự phòng nóng
 • Phần nguồn cung cấp: được nâng cấp chạy dự phòng nóng
 • Kết nối vào hệ thống phần mềm SCADA điều khiển hệ có: BMS & BCS

Kết quả

 • Với hệ thống Redundant chassis, nếu có bất kỳ sự cố lỗi nào sảy ra trên Primary chassis như: mất nguồn, gỡ bỏ, lắp vào hoặc lỗi của bất kỳ module nào thì hệ thống sẽ tự động chuyển điều khiển sang Secondary chassis mà không ảnh hưởng đến bất kỳ đến hoạt động của hệ thống.
 • Tương ứng cho các module kết nối điều khiển mạng Modbus, nếu một module bị lỗi thì hệ thống sẽ điều khiển kết nối đến module còn lại mà không bị gián đoạn hoạt động.
Nguồn từ Novas Technology Co.
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội