Xử lý đất nhiễm Dioxin bằng nhiệt tại sân bay Đà Nẵng, Việt Nam

Khách hàng: VWS VIETNAM LLC

Chủ đầu tư: USAID (Mỹ)

Giám sát: CDM Smith

Khu vực: Đà Nẵng, Việt Nam

Giá trị: 500,000 USD

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện và điều khiển cho nhà máy xử lý đất nhiễm dioxin bằng nhiệt tại sân bay Đà Nẵng, gồm các phần chính:

Tổng quan

Mục tiêu của dự án là xử lý ô nhiễm đất tại sân bay Đà Nẵng gây ra do việc sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam.

Khu vực bị ô nhiễm nằm hầu hết ở phần phía Bắc của sân bay. Đất sẽ được đào và đặt bên trong một mố 105 x 65 m với chiều dày tổng cộng 6 mét. Một hệ thống gia nhiệt sẽ được lắp đặt bên trong mố với 1254 điện trở nhiệt và sẽ gia nhiệt đất tới nhiệt độ 330°C, điều này sẽ làm bay hơi các chất ô nhiễm hữu cơ và do đó làm cho nó có thể tách các chất ô nhiễm ra khỏi đất. Đất sau đó sẽ được làm nguội và được chuyển trở về vị trí ban đầu của nó.

Giải pháp

Các đường ống nằm ngang được lắp đặt trong lớp thấm nước dưới lớp bê tông sẽ được đấu nối với một hệ thống góp mà sẽ được đấu nối với một máy hút chân không, do đó làm cho nó có thể để duy trì một chân không nhẹ ở khắp mọi nơi trong mố. Khí thu được từ ống sẽ đi qua một hệ thống bình ngưng, nơi một phần lớn của hơi nước ở dạng hơi sẽ ngưng tụ. Khí ngưng tụ sẽ đi qua một bộ lọc than hoạt tính nơi các hợp chất hữu cơ sẽ được giữ lại. Điều tương tự sẽ xảy ra cho phần ngưng tụ.

Kết quả

Nguồn từ Novas Technology Co.