Lắp đặt phần điện và điều khiển cho 08 kho bù gạch Nhà máy gạch Prime Đại Lộc - SCG Thái Lan

Khách hàng: Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc

Chủ đầu tư: Thái Lan

Khu vực: Quảng Nam, Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 7,331,781,600 VND

Phạm vi công việc:

Tổng quan

Công ty Novas ký hợp đồng lắp đặt phần điện và điều khiển cho 08 kho bù của dây chuyền sản xuất gạch men. Mục đích đảm bảo gạch đưa vào lò ổn định để tăng năng suất hoạt động và chất lượng của sản phẩm.

Giải pháp

Kết quả

Hệ thống đã được nghiệm thu toàn bộ phần cứng và đang lắp đặt chạy thử tại nhà máy.

Nguồn từ Novas Technology Co.