NOVAS Technology Co., Ltd

Nhà máy xử lý nước và nước thải Đà Nẵng Beach Resort, Veolia Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Giải pháp và Công nghệ Xử lý nước Veolia Việt Nam

Chủ đầu tư: VinaCapital Danang Resort Ltd và VinaCapital Danang Golf Course Ltd

Khu vực: Đà Nẵng, Việt Nam

Tổng quan

Nhà máy được xây dựng nhằm phục vụ nước sạch và xử lý nước thải cho khu Beach Resort Đà Nẵng. Công suất nhà máy nước sạch là 2200 m3/ngày và nước thải là 3000 m3/ngày.

Công việc thực hiện

  • Đấu nối hệ thống điện và điều khiển
  • Test, loop-check toàn bộ hệ thống
  • Lập trình điều khiển và vận hành chạy thử cho toàn bộ nhà máy

Kết quả

Nhà máy đang vận hành chạy thử và sẽ chuyển giao cho chủ đầu tư vào tháng 10 năm 2015.

Nguồn từ Novas Technology Co.
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội