NOVAS Technology Co., Ltd

Giải pháp tối ưu hóa trong sản xuất

Tổng quan

Áp dụng cho những ngành có số lượng công nhân đông, người quản lý thường gặp vấn đề là làm sao để tăng hiệu suất làm việc của công nhân? Quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra, quản lý thống kê và báo cáo, quản lý từ xa…. Như:

 • Dệt may.
 • Nhà máy thủy sản.
 • Linh kiện điện tử...
Tối ưu hóa trong sản xuất Nhà máy.

Giải pháp

Xây dựng hệ thống các bảng hiển thị tại các dây chuyền làm việc để hiển thị các thông số về sản phẩm, nhân công, thời gian... và kết nối các bảng hiển thị về phòng điều khiển giám sát trung tâm. Công nhân có thể nhận biết được số lượng sản phẩm mình đang làm hiện tại và người quản lý có thể thu thập, thống kê dữ liệu theo thời gian và điều khiển số lượng sản phẩm sản xuất hợp lý.

Bảng hiển thị thông tin sản xuất tại mỗi dây chuyền gồm:

 • Số thứ tự của dây chuyền sản xuất.
 • Ca sản xuất, thời gian.
 • Số công nhân làm việc trên một dây chuyền.
 • Thời gian làm việc, số sản phẩm theo kế hoạch.
 • Số sản phẩm đã sản xuất được theo các ca làm việc trong ngày...
 • Mỗi bảng có khả năng lưu trữ được dữ liệu của một dây chuyền trong 30 ngày liên tiếp. Do đó nếu trước 30 ngày máy tính được sửa chữa thì phần mềm trên máy tính sẽ tự động thu thập dữ liệu bị mất trong những ngày trước đó. Như vậy dữ liệu báo cáo vẫn đảm bảo không bị mất.
 • Tự động lưu lại thông tin của ca sản xuất hiện thời nếu mất nguồn và khôi phục lại khi có nguồn.
 • Tùy thuộc vào nhu cầu ứng dụng mà bảng hiển thị sẽ được thiết kế để phù hợp.
Hệ thống bảng hiện thị trong Nhà máy.

Phần mềm điều khiển và giám sát:

Cấu hình hoạt động của các dây chuyền trong một phân xưởng sản xuất.

 • Tạo mới và cài đặt các thông số của dây chuyền sản xuất như thời gian làm việc của ca, mã sản phẩm, số lượng sản xuất mục tiêu, số công nhân làm việc... tới các bảng điện tử.
 • Tự động thiết lập giờ làm việc của ca sản xuất tới các bảng điện tử ở đầu tháng tùy thuộc vào xác lập của người quản lý.
 • Phần mềm trên máy tính Master: kết nối đến tất cả các bảng điện tử của một phân xưởng sản xuất, thực hiện chức năng cài đặt và quan sát dữ liệu sản xuất của mỗi dây chuyền.
 • Phần mềm trên máy tính client kết nối đến các dây chuyền thông qua mạng Lan hoặc Internet thực hiện chức năng giám sát sản lượng sản xuất của mỗi phân xưởng.
 • Thông qua bảng điện tử được gắn tại mỗi dây chuyền hoặc phần mềm chạy trên máy tính người quản lý sẽ theo đã được sản lượng thiết bị sản xuất của mỗi dây chuyền so với yêu cầu thực tế, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp để giảm thiểu tối đa các sai sót trong giai đoạn sản xuất và đảm bảo sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt nhất.
 • Thu thập toàn bộ dữ liệu của các dây chuyền sản xuất theo ca, theo ngày, tháng...
 • Thực hiện báo cáo, in ấn, xuất dữ liệu hoặc hình ảnh ra file excel hoặc file ảnh.
Phần mềm điều khiển và giám sát.

Lợi ích của giải pháp

 • Kích thích được công nhân làm việc để đạt được mục tiêu sản phẩm đặt ra thông qua bảng hiển thị giá trị mục tiêu và gái trị tức thời.
 • Giảm chi phí người quản lý trực tiếp với công việc kiểm tra số lượng sản phẩm thực tế và cập nhật thông tin quy cách sản phẩm.
 • Chỉ cần một người quản lý có thể quản lý được nhiều dây chuyền sản xuất thông qua việc cập nhật thông tin về quy cách, chủng loại sản phẩm đến dây chuyền sản xuất và thu thập dữ liệu.
 • Báo cáo: phần mềm tự động tổng hợp báo cáo theo yêu cầu quản lý và sẽ gởi tự động đến các người quản lý qua email.
 • Quản lý từ xa thông qua Internet, chia sẽ thông tin dễ dàng.
Nguồn từ Novas Technology Co.
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội