NOVAS Technology Co., Ltd

Liên hệ

Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Mới (NOVAS)

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng.
Điện thoại: +84 236 3736909
Fax: +84 236 3736789
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội