NOVAS Technology Co., Ltd

Triển khai hệ thống giám sát chỉ tiêu chất lượng nước cho nhà máy cấp nước Đồng Tháp

Vào tháng 9 năm 2009, Công ty kỹ thuật Novas đã triển khai hợp đồng thực hiện “Hệ thống giám sát chỉ tiêu chất lượng nước cho nhà máy cấp nước tỉnh Đồng Tháp”. Phạm vi công việc của công ty Novas là xây dựng một hệ thống giám sát thực hiện các chức năng đo giám sát, cài đặt, thu thập dữ liệu từ các điểm đo và phân phối nước của tỉnh Đồng Tháp. Nhờ vào các thông tin được cập nhật thông qua hệ thống quản lý này, người quản lý sẽ theo dõi được toàn bộ hoạt động của các điểm đo và phân phối về các chỉ tiêu nguồn nước cung cấp cũng như giám sát được các sự cố kỹ thuật có khả năng xảy ra, từ đó nhanh chóng đưa ra giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề và đảm bảo quá trình vận hành cung cấp nước cho tỉnh Đồng Tháp được tốt nhất.

hệ thống giám sát
Hệ thống giám sát chỉ tiêu chất lượng nước cho nhà máy cấp nước Đồng Tháp.

Thông tin tham khảo về mô hình hệ thống giám sát chỉ tiêu chất lượng nước cho nhà máy cấp nước tỉnh Đồng Tháp gồm các hạng mục:

  • Giám sát và điều khiển từ xa thông qua mạng internet với phần mềm do Novas cung cấp dựa trên nền Visual studio 2008.
  • Giám sát từ xa thông qua mạng internet nhanh chóng và tiện lợi, có thể giám sát được trạng thái các điểm đo và phân phối nước mọi lúc, mọi nơi miễn là có kết nối internet.
Nguồn từ Novas Technology Co.
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội