NOVAS Technology Co., Ltd

Novas tham gia chương trình đối tác của Microsoft

Với mục tiêu không ngừng phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tự động hóa, hỗ trợ tối đa trong nhu cầu công việc. Vừa qua Novas đã tham gia chương trình đối tác của Microsoft để sử dụng các phần mềm cho công ty.

Novas đối tác của Microsoft
Novas tham gia chương trình đối tác của Microsoft.

Microsoft Action Pack Subscription (MAPS) dành cho thành viên chương trình Microsoft Partner ở cấp độ Register, với chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ và giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ của Microsoft.

Bằng việc đăng ký hàng năm, công ty sẽ nhận được các phần mềm dùng nội bộ, các khóa đào tạo cũng như các tài nguyên về kỹ năng sales và marketing. MAPS cung cấp cho công ty phần mềm có bản quyền dành cho một số lượng máy chủ và máy trạm nhất định (tối đa 10 máy) đáp ứng công việc cho công ty trong suốt thời gian đăng ký chương trình.

Khi tham gia chương trình đối tác của Microsoft – Microsoft Partner Network, công ty được quyền sử dụng hợp pháp các phiên bản phần mềm mới nhất và triển khai trên nền tảng công nghệ Microsoft một cách có hiệu quả.

phần mềm  Microsoft -Microsoft Action Pack Subscription
Gói phiên bản phần mềm Microsoft -Microsoft Action Pack Subscription.

Novas hiểu được sự cần thiết của việc sử dụng các giải pháp Microsoft trong kỹ thuật, kinh doanh và một số lĩnh vực khác, để đưa ra giải pháp tốt nhất cho công việc, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Lợi ích của công ty khi là đối tác Microsoft - Microsoft Action Pack Subscription

  • Nhận được những phiên bản mới nhất của các sản phẩm phần mềm sử dụng nội bộ và những nền tảng công nghệ của Microsoft.
  • Sử dụng Microsoft Office 2010, Microsoft Windows 7, Visual Studio 2010 Professional…dành cho các máy trạm.
  • Sử dung các phần mềm dành cho máy chủ như Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010, SQL Server 2008 R2, Sharepoint Server 2010, CRM 4.0 Workgroup…
  • Truy cập vào thư viện tài nguyên Microsoft Technet Library, MSDN (Microsoft Developer Network).
Nguồn của Novas Technology Co.
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội