Novas tham gia hội thảo ngành cấp thoát nước khu vực Miền Trung -Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII - 2012

Được đăng ngày Thứ sáu, 27 Tháng 7 2012 09:56

Ngày18-20/7/2012, Công ty Novas đã tham gia hội thảo ngành cấp thoát nước khu vực Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII, tổ chức tại số một đường Phan Đăng Lưu, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo ngành cấp nước Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII-2012.

Hội thảo do công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng (DaWACO) đăng cai tổ chức. Tại hội thảo lần này công ty Novas đã đưa ra một số giải pháp điều khiển tự động cho việc cấp nước và xử lý nước thải toàn diện.

Giải pháp điều khiển tự động toàn diện cho ngành nước cấp và nước thải.

Một số giải pháp điều khiển tự động toàn diện cho ngành nước cấp và nước thải

Khách mời thăm quan sản phẩm của Novas trong hội thảo.

Các giải pháp, sản phẩm của Novas đưa ra trong hội thảo đã nhận được sự thu hút, quan tâm, hưởng ứng rất cao từ các doanh nghiệp, đoàn thể chuyên ngành cấp thoát nước.

Nhiều đơn vị trong ngành cấp thoát nước Miền Trung- Tây Nguyên nói chung, Đà Nẵng nói riêng là một trong những đối tác quan trọng của Novas. Chúng tôi luôn đem lại những giải pháp hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, vì sức khỏe mọi người thông qua vấn đề cấp nước và xử lý nước thải bằng các thiết bị hiện đại, uy tín và sản phẩm chất lượng cao.

Nguồn từ Novas Technology Co.