NOVAS Technology Co., Ltd

Triển khai hệ thống giám sát điều khiển lưu lượng và áp lực cho mạng cung cấp nước sạch Thành phố Đà Nẵng

Vào tháng Tám năm 2009, công ty kỹ thuật Novas đã triển khai hợp đồng thực hiện “Hệ thống giám sát điều khiển lưu lượng và áp lực cho mạng lưới cung cấp nước sạch của thành phố Đà Nẵng”. Phạm vi công việc của công ty Novas là xây dựng một hệ thống giám sát thực hiện các chức năng giám sát, cài đặt, thu thập dữ liệu từ các trạm bơm và các điểm phân phối nước sạch. Nhờ vào các thông tin được cập nhật thông qua hệ thống quản lý này, người quản lý sẽ theo dõi được toàn bộ hoạt động của các điểm phân phối về lưu lượng dòng chảy, áp lực nước tại các đầu nút phân phối nguồn nước sạch, cũng như giám sát được các sự cố kỹ thuật có khả năng xảy ra, từ đó nhanh chóng đưa ra giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề và đảm bảo quá trình vận hành cung cấp nước sạch cho cả thành phố được tốt nhất.

Thông tin tham khảo về mô hình hệ thống giám sát lưu lượng và áp lực cho mạng lưới cung cấp nước sạch của thành phố Đà Nẵng gồm các hạng mục:

  • Giám sát và điều khiển từ xa thông qua mạng internet với phần mềm do Novas cung cấp dựa trên nền Visual studio 2008.
  • Điều khiển từ xa thông qua mạng internet nhanh chóng và tiện lợi, có thể giám sát được trạng thái trạm bơm mọi lúc, mọi nơi miễn là có kết nối internet.
hệ thống giám sát nước
Hệ thống giám sát điều khiển lưu lượng và áp lực cho mạng cung cấp nước sạch Thành phố Đà Nẵng.
Nguồn từ Novas Technology Co.
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội