NOVAS Technology Co., Ltd

Profile Công ty Kỹ thuật Novas

Phát hành: 09/2014, Novas
Ngôn ngữ: Vi; Số trang: 14
Loại file: .pdf; Dung lượng: 2.4Mb
Tải file

Schneider price list

Phát hành: 2010, Schneider
Ngôn ngữ: Vi-En; Số trang: 216
Loại file: .pdf; Dung lượng: 13.0Mb
Tải file

12 quy tắc an toàn lao động

Phát hành: 11/2012, Novas
Ngôn ngữ: Vi; Số trang: 17
Loại file: .pdf; Dung lượng: 1.4Mb
Tải file
"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Đối tác

Mạng xã hội