NOVAS Technology Co., Ltd

Tuyển dụng tháng 08/2011

  • Kỹ sư Công nghệ thông tin: 02 người
  • Trợ lý Giám đốc: 01 người
  • Nhân viên văn phòng: 01 người
  • Cao đẳng Điện và Cơ khí: 02 người

Xem tiếp...

Tuyển dụng tháng 06/2011

  • Kỹ sư Công nghệ thông tin: 02 người
  • Kỹ sư Cơ - Điện tử: 03 người
  • Kỹ sư Cơ khí: 01 người
  • Trợ lý giám đốc: 01 người

Xem tiếp...

Tuyển dụng tháng 02/2011

  • Quản lý kỹ thuật: 02 người
  • Công nhân cơ khí và Công nhân điện: 20 người

Xem tiếp...

"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Liên hệ Bộ phận tuyển dụng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đối tác

Mạng xã hội