NOVAS Technology Co., Ltd

Tuyển dụng tháng 02/2013

 • Kỹ sư Cơ khí: 02 nam
 • Công nhân Cơ khí: 04 nam
 • Công nhân Điện: 02 nam

Xem tiếp...

Tuyển dụng tháng 12/2012 (Hydra Vietnam)

 • Quản lý Sản xuất: 01 người
 • Quản lý chất lượng: 01 người
 • Kỹ thuật công trường: 02 người
 • Kỹ thuật viên Điện: 02 người

Xem tiếp...

Tuyển dụng tháng 04/2012

 • Kỹ sư Cơ khí: 02 nguời
 • Công nhân Cơ khí: 04 người
 • Công nhân Điện: 02 người

Xem tiếp...

Tuyển dụng tháng 02/2012

 • Kỹ sư điện: 02 người

Xem tiếp...

Tuyển dụng tháng 11/2011

 • Trưởng phòng hành chính nhân sự: 01 người
 • Kỹ sư Công nghệ thông tin: 01 người
 • Lập trình viên: 02 người

Xem tiếp...

"Sức trẻ của NOVAS nỗ lực làm hài lòng khách hàng trên cơ sở lắng nghe, nghĩ hay và làm tốt với nhiệt huyết cao nhất"

Liên hệ Bộ phận tuyển dụng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đối tác

Mạng xã hội